فیلم

فی الواقع آدم اگه اسم ش «اصغر فرهادی» باشه و «دایناسور خوب» که یکی از بدترین های دیسنی ه رو هم بسازه، بازم میلیاردی می فروشه.

از نقدی که بعدا" می خوام بنویسم، مزخرف بودن فیلم و بی نهایت حوصله سربر بودن ش که بگذرم، یکی بگه با این اعصاب خردی بعد از فیلم چه کند این دانشجویی که فردا هشت صبح باید کلی تمرین تحویل بدهد؟ 


× مجبور شدم فیلم رو ببینم به خاطر اصرارهای بی اندازه ی آناهید.


×× درود بر من سالوادور نیستم. 

منبع اصلی مطلب : مُجْمَل
برچسب ها : فیلم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : فروشنده ی چی؟!